Rozšiřte náš TÝM!

V dm nabízíme mnoho rozličných a zajímavých povolání a v každém z nich stojí ve středu našeho zájmu člověk. Vážíme si toho, že jsme rozmanití jedinci s různými schopnostmi a dovednostmi a dohromady tvoříme jeden celek.

Dbáme na to, co je psáno v naší filozofii, a každému spolupracovníkovi nabízíme otevřenou a přátelskou atmosféru, transparentnost v jednání a osobní přístup. Pracujeme týmově, ovšem s vysokou mírou vlastní zodpovědnosti. Neustále se rozvíjíme, podporujeme vzájemná setkávání, předávání zkušeností a učení se jeden od druhého.

Pro všechny naše spolupracovníky jsme spolehlivým partnerem.