O tom, že třídění a recyklace odpadů má pozitivní dopad na životní prostředí v dnešní době snad už nikdo nepochybuje. Tříděním odpadů šetříme primární zdroje surovin, energii a místo na skládkách. Snižujeme také množství emisí, které by jinak byly vypuštěny do ovzduší, spotřebu energie na výrobu nových věcí a spotřebu vody. Jednoduché vytřídění odpadu tedy chrání přírodu
v mnoha směrech.

Věděli jste, že v loňském roce bylo zachráněno 25 km2 přírody právě díky třídění odpadu? Dosáhlo se toho tím, že se zrecyklovalo
a znovu využilo 76 % celkové produkce obalových materiálů! Recyklát pak při výrobě nových výrobků nahradil přírodní zdroje, které se tak nemusely vytěžit. Tím se také podařilo snížit zátěž životního prostředí, protože díky třídění odpadu je v atmosféře
o 1 000 000 tun CO2 méně.

Příroda není jen naším dědictvím, ale také odkaz, který zanecháme svým potomkům. Chovejme se tedy zodpovědně, aby na nás budoucí generace vzpomínala v dobrém. 

Inspirujte se a najděte svou vlastní zodpovědnou cestu v souladu s přírodou.  

Myšlenku trvalé udržitelnosti a zodpovědného přístupu k životu dlouhodobě podporuje i společnost dm.