Řekněte ne igelitovým taškám

Opakovaně použitelné dm tašky 

Velké úsilí společnosti dm je věnováno snížení množství produkovaného odpadu, spojené zejména s vydáváním jednorázových plastových nákupních tašek. Zpoplatněním dm plastové nákupní tašky se podařilo za první rok snížit jejich spotřebu o více
než 80 %. Tzv. eko-příspěvek v podobě 1,90 Kč, který zákazník zaplatí za dm plastovou tašku, dm dále investuje do rozšíření nabídky opakovaně použitelných nákupních tašek za výhodnou cenu. A pro věrné zákazníky do pravidelných aktivit, ve kterých
je možné získat opakovaně použitelnou tašku výměnou za body ze svých zákaznických kont. Proto v dm najdete více variant opakovaně použitelných tašek, se kterými unesete i těžší nákupy a líbivé motivy potěší Vaše oko.


 

Ekologicky šetrný papír 

Příroda je pro nás vzácná, proto mimo jiné v dm tiskneme na ekologicky šetrný papír, který splňuje normy certifikace FSC.


 

Certifikační systém FSC - certifikační systém FSC - (Forest Stewardship Council) vznikl v roce 1993 z iniciativy zástupců mezinárodních ekologických organizací, velko- i maloobchodníků se dřevem, lesníků, dřevozpracujícího průmyslu, sdružení domorodých obyvatel, odborů a certifikačních organizací z celého světa. Značka FSC zaručuje, že dřevo nebylo vytěženo nelegálně a pochází z lesů obhospodařovaných přírodě blízkým způsobem. Certifikát FSC zajišťuje spravedlivou mzdu, bezpečnost práce a možnost vzdělávání lidem, kteří v lese a na zpracování výrobku pracují.

Proč kupovat FSC výrobky?

Protože právě lesy patří k nejvíce ohroženým ekosystémům planety Země. Vědci odhadují, že ve víceméně původním, nenarušeném stavu zůstalo už jen asi 22 % plochy původních pralesů. Každý rok ztrácíme plochu pralesů o rozloze dvou Českých republik. A tím i tisíce druhů rostlin a živočichů, kteří na ní žijí.

Také v naší zemi stále ještě na mnoha místech určují krajinný ráz uměle vysazené převážně smrkové a borové monokultury. Zdravotní stav českých lesů patří k nejhorším v Evropě, lesy mají sníženou schopnost zadržovat srážky a odolávat různým kalamitám, například při přemnožení kůrovců.

Díky vysokým ekologickým a sociálním požadavkům a důkladnému systému kontroly jejich plnění, zaručuje certifikát FSC zákazníkovi, že dřevo či výrobek ze dřeva s visačkou FSC pochází z šetrně obhospodařovaného lesa.

Je cena FSC výrobků vyšší než u necertifikovaných?

Cena certifikovaných výrobků z šetrně obhospodařovaných lesů s logem FSC není ve většině případů vyšší oproti "konvenčním" výrobkům z nejasných zdrojů. Je-li mezi nimi výjimečně cenový rozdíl, nebývá výrazný. 

 

Podobným certifikátem, ale v jeho německé verzi je označení Der blaue Engel.


 

Tyto symboly jednoduše řečeno garantují, že produkty odpovídají vysokým nárokům na ochranu životního prostředí a péči o trvalou udržitelnost planety Země.