Víte, kam patří stará řasenka nebo rulička od toaletního papíru?

Do jakého odpadu patří řasenka? 

Řasenka je sice z plastu, ale je znečištěna zbytky barvy, proto ji vhazujte do směsného odpadu.

Kam vhodit obal od použité zubní pasty? 

Do směsného odpadu. Tuby od zubní pasty mohou obsahovat hliníkovou vrstvu. Navíc většinou zůstává určité množství pasty v tubě, takže se jedná o znečištěný obal.

Jak vytřídit použité dětské pleny? 

Ty patří, stejně jako papírové kapesníky, vlhčené ubrousky, dámské hygienické potřeby, papírové utěrky, vatové tyčinky, tamponky a obvazy také do směsného odpadu. Třídit je bohužel nelze.

Kam vhodit obaly s nevypotřebovanou kosmetikou? 

Prázdné plastové obaly od kosmetiky vytřiďte do plastů. Pokud zbytky kosmetických přípravků nespotřebujete, v menším množství je můžete vyhodit do směsného odpadu, ve větším množství je odvezte do sběrného dvoru.

Kam vyhodit starý krém? 

Krém, který už nebudete používat, vytřete papírovým ubrouskem a ten vyhoďte do směsného odpadu. Obal krému pak roztříďte podle materiálu - skleněný do kontejneru na sklo a plastový do kontejneru určeného pro plasty.
 

Lze recyklovat „ruličky“? 

Ruličky od toaletního papíru, kuchyňských rolí nebo obaly od vajíček jsou sice z papíru, ale již tolikrát recyklovaného, že jde o poslední uplatnění hmoty. Namísto do kontejneru na papír patří do směsného odpadu.

Kam vyhodit flakonek od parfému? 

Prázdný skleněný flakonek vyhoďte do kontejneru na sklo. Plastové víčko do plastů, kovové víčko do kontejneru na kov. Při dotřídění budou jiné než skleněné části z flakonu (střička, dávkovač) odstraněny. Pokud má flakonek plastový obal, vyhoďte ho do plastů.
 

Co s obalem od spraye? 

Prázdné obaly od sprayů patří do kovů. Ve větším množství je můžete odvézt do sběrného dvoru. Tam patří i v případě, že uvnitř zbývá nějaký obsah. Jde o nebezpečný odpad, který je určený pro speciální likvidaci.

Co mám dělat s blistry od léků? 

Tyto obaly patří do směsného odpadu. Skládají se ze dvou či více materiálů, které od sebe nejsou jednoduše oddělitelné. Většinu kombinovaných obalů nelze zpracovat.

Do jakého kontejneru patří přípravky na hubení hmyzu? 

U těchto přípravků se vždy řiďte pokyny na obalu. Ve většině případů patří do nebezpečného odpadu, odvezte je proto do sběrného dvora. Nebezpečné výrobky jsou označeny oranžovou výstražnou značkou na obalu.

Kam patří obaly od chemických přípravků? 

Doporučujeme řídit se informacemi na obalu. Pokud je na výrobku uveden symbol přeškrtnuté popelnice, jedná se o nebezpečný odpad a patří do sběrného dvoru. Symbol panáčka u koše, označuje obaly určené do směsného odpadu. Obecně platí, že zcela prázdné plastové obaly třídíme do kontejnerů na plasty.


 

Co ještě patří do směsného odpadu? 

Například rtěnky, ztuhlé laky na nehty, zbytky krémů na boty, zubní kartáčky, kartáče na vlasy, žiletky nebo použitá dentální nit.

Je lepší třídit, i když si nejsme jisti kam? 

Ano, na dotřiďovací lince dochází k finální kontrole a případné chyby se odstraní. Nejdůležitější je dbát na to, aby tříděné předměty byly dostatečně vyprázdněné.

Kam vytřídit účtenky na termopapíru? 

Jelikož termopapír obsahuje plnidla, která brání rozvlákňovaní, je třeba tyto účtenky vyhodit do směsného odpadu, nelze je dále recyklovat.


 

Zdroj: www.jaktridit.cz