Třídění odpadu má smysl.

Poradíme Vám, jak správně třídit. Od plastových lahví po obaly od kosmetických výrobků.

Sklo - se vhazuje do zeleného nebo bílého kontejneru. Barevné do zeleného, čiré do bílého. Pokud je k dispozici pouze zelený kontejner, pak do něj dávejte sklo bez ohledu na barvu. Do kontejneru na sklo nepatří keramika a porcelán, autosklo, zrcadla, drátované sklo, zlacená, vrstvou kovu opatřená a varná skla. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

Plasty - patří do žlutého kontejneru. V některých městech a obcích se spolu s plastovým odpadem třídí i nápojové kartony. Proto je důležité sledovat nálepky na jednotlivých kontejnerech. Neměli bychom zapomínat na to, že plastové lahve je třeba před vyhozením „sešlápnout“. Do plastů nevhazujeme mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny, novodurové trubky a celofán.

Papír - patří do modrého kontejneru. Alternativu pak poskytují sběrny surovin, které nabízejí za papír roztříděný podle druhů finanční odměnu. Do kontejneru nevhazujte celé svazky knih (pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír, použité dětské pleny, termopapír, mokré papírové kapesníčky a utěrky, bublinkové obálky.

Nápojový karton - známý jako krabice na mléko, víno nebo džusy. Vhazují se do kontejnerů různých barev a tvarů, ale označených oranžovou nálepkou nebo do speciálních pytlů. Do tohoto kontejneru nepatří „měkké“ sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku, nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.

Kovy patří do sběrného dvora nebo výkupny druhotných surovin. Na některých místech jsou k dispozici také kontejnery určené pro třídění kovů.

Pro textil jsou v posledních letech k dispozici také zvláštní kontejnery, z nichž putuje oblečení většinou na charitu. Ve větším množství textil můžete zavézt i do sběrného dvora.

Objemný odpad patří do sběrného dvora nebo speciálních velkoobjemových kontejnerů.

Nebezpečný odpad může ohrozit lidské zdraví nebo životní prostředí, a proto je určen k odstranění ve speciálních zařízeních. Noste jej proto do sběrného dvora.

Elektrozařízení a baterie, které už dosloužily, můžete odložit na místa zpětného odběru. Nejčastěji jsou tato místa ve sběrných dvorech nebo v prodejnách s elektronikou.

Chcete si vyzkoušet, jak správně třídit? Spusťte si naši aplikaci ;).


 

Zdroj: www.jaktridit.cz